baggrund

Ring til teamet på:
7023 3430

Fælleslån og rentefradragsret i ejerforeninger


Det har ofte være diskuteret, hvorvidt fælleslån optaget af ejerforeninger giver fradragsret for de enkelte medlemmer.

En forudsætning for at opnå fradragsret er, at fælleslånet anvendes til renoveringsaktiviteter for ejendommen. Fælleslån optaget i forbindelse med, at ejerforeningen eksempelvis vil købe en funktionærbolig i ejendommen, giver ikke hvert enkelt medlem mulighed for at fradrage fælleslånets renter.

Når ejerforeningen planlægger at udføre større vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder kræver det, at ejerforeningens økonomiske forhold er afklaret, inden arbejdet påbegyndes. Såfremt arbejdet ikke kan finansieres over de eksisterende fællesudgifter må foreningen enten opkræve et ekstrabeløb eller optage lån. Lån kan eksempelvis foregå ved, at den enkelte ejer optager realkreditlån eller banklån, eller at ejerforeningen optager et fælleslån.

Optagelse af fælleslån kan normalt besluttes ved simpelt flertal på generalforsamlingen. Kræver det kvalificeret flertal for at vedtage det arbejde, der skal finansieres vil dette også være påkrævet for beslutningen om fælleslån. Det er ofte banker, der yder fælleslån til ejerforeninger, og banken vil typisk som sikkerhed for lånet kræve solidarisk hæftelse af ejerforeningens medlemmer.

Selvom banklånet optages som fælleslån af ejerforeningen med samtlige medlemmer som låntagere, så er det muligt for hvert enkelt medlem at opnå rentefradragsret i forhold til fordelingstallet. Det kræver dog, at lånet er optaget på en af følgende måder:

  1. Det enkelte medlem er låntager.
  2. Det enkelte medlem er låntager, og ejerforeningen administrerer og er kautionist for lånet.
  3. Lånet ydes som et fælleslån til ejerforeningen, med angivelse af hvert enkelt medlem som låntager for så stor en del at lånet, som svarer til fordelingstallet på den enkelte lejlighed.


Det er dog en betingelse, at medlemmerne hæfter solidarisk for det samlede beløb.
Generelt for ovennævnte 3 lånemuligheder gælder, at lånet udbetales til og administreres af ejerforeningen. Ydelsen til lånet betales via medlemmernes indbetaling til foreningens samlede fællesudgifter, og hvert år giver ejerforeningen meddelelse om det enkelte medlems andel i renter og gæld.

For at være sikker på muligheden for fradragsret for det enkelte medlems andel af renter i ejerforeningens fælleslån er det en god ide, at indhente en bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet, om der kan opnås fradragsret i det aktuelle tilfælde.EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Administrator Teamet er ansvarsforsikret gennem Ejendomsforeningen Danmark. Dette giver vore klienter den bedste sikkerhed. Vi har den fornødne erfaring og faglige kompetence til at kunne håndtere daglig målrettet administration af en boligforening, således, at der skabes det bedst mulige overblik og beslutningsgrundlag for bestyrelsen.

 

Medlem af Ejendomsforeningen Danmark ikon

Top