baggrund

Ring til teamet på:
7023 3430

Links


Retsinfo
Omfattende database med love, bekendtgørelser, cirkulærer m.m.

Folketinget
Har information om alle love -  fra fremsættelsen af forslag til den endelige vedtagelse.

Juraportal
Juridisk informationssøgning.EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Administrator Teamet er ansvarsforsikret gennem Ejendomsforeningen Danmark. Dette giver vore klienter den bedste sikkerhed. Vi har den fornødne erfaring og faglige kompetence til at kunne håndtere daglig målrettet administration af en boligforening, således, at der skabes det bedst mulige overblik og beslutningsgrundlag for bestyrelsen.

 

Medlem af Ejendomsforeningen Danmark ikon

Top