baggrund

Ring til teamet på:
7023 3430

Beslutningen om renovering


Gennemførelsen af en renovering er en stor beslutning for en andelsbolig- eller ejerforening. En renovering drejer sig typisk om ejendommens tag, opgange, vinduer, facade og faldstammer.

  • I bedste fald er renoveringen forudset, fordi den indgår i foreningens vedligeholdelsesplan. I flere tilfælde har foreningen haft tid til at opspare en del af – eller hele - udgiften, idet der er sat et mindre beløb til side fra beboernes månedlige indbetalinger. En vedligeholdelsesplan giver et teknisk og økonomisk overblik over de nødvendige renoveringer der forudses over en 10 års horisont. Det sikrer at foreningen tager hånd om renoveringerne rettidigt samt at foreningen kan tilpasse sin økonomi i god tid.
  • Findes der ingen opsparing i foreningen er vi behjælpelige med at optage et lån for renoveringen.
  • Vi udarbejder vedligeholdelsesplan i samarbejde med rådgivende ingeniørfirma og foreningens bestyrelse.
  • Vi vejleder foreningens bestyrelse og byggeudvalg ved beslutninger om nært forestående renoveringer ved at udarbejde økonomisk overslag og teknisk omfangsbeskrivelse i samarbejde med rådgivende ingeniørfirma.
  •  Vi hjælper med at udforme beslutningsgrundlaget over for generalforsamlingen.


EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Administrator Teamet er ansvarsforsikret gennem Ejendomsforeningen Danmark. Dette giver vore klienter den bedste sikkerhed. Vi har den fornødne erfaring og faglige kompetence til at kunne håndtere daglig målrettet administration af en boligforening, således, at der skabes det bedst mulige overblik og beslutningsgrundlag for bestyrelsen.

 

Medlem af Ejendomsforeningen Danmark ikon

Top