baggrund

Ring til teamet på:
7023 3430

Renoveringsøkonomi


Når beslutningen om en renovering er taget så kommer spørgsmålet om renoveringsøkonomi.

  • Vi indhenter og opstiller alternative finansieringstilbud som generalforsamlingen kan vælge mellem. Finansieringstilbuddene er detaljerede og viser, hvad det vil betyde for den enkelte andelshaver pr. måned.
  • I samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma udarbejder vi udbudsmaterialet.
  • Valg af entreprenør ved licitation eller underhåndsbud.
  • Gennemgang af budgetoverslag.
  • Medvirken ved kontrol af og honorering af a’conto faktureringer fra entreprenører.
  • Gennemgang af entreprenørernes slutopgørelser.
  • Bogføring.
  • Budgetopfølgning.
  • Udarbejder separat byggeregnskab med løbende budgetkontrol med det formål at fastlægge det endelige finansieringsbehov og starte opkrævningen af ekstraordinære boligafgifter / fællesudgifter.
  • Udarbejder og kontrollerer det endelige byggeregnskab iht. tidsplan.


EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Administrator Teamet er ansvarsforsikret gennem Ejendomsforeningen Danmark. Dette giver vore klienter den bedste sikkerhed. Vi har den fornødne erfaring og faglige kompetence til at kunne håndtere daglig målrettet administration af en boligforening, således, at der skabes det bedst mulige overblik og beslutningsgrundlag for bestyrelsen.

 

Medlem af Ejendomsforeningen Danmark ikon

Top