baggrund

Ring til teamet på:
7023 3430

Årsregnskab


Årsregnskabet er på mange måder grundpillen for foreningens økonomi, og for bestyrelsens arbejde.  Hos Administrator Teamet prioriterer vi foreningernes årsregnskab meget højt.

  • Vi udfører foreningens daglige regnskab, og gør det klar til gennemgang hos foreningens revisor, forud for generalforsamling.
  • Har din forening en ekstern revisor?  Vi klargør materialet til revisor, incl. afstemning af bogholderi og gennemgang af regnskab med bestyrelse (en gennemgang med bestyrelsen inden videresendelse til revisor betyder at man kan komme små ting i forkøbet, der ellers ville have kostet tid og udgifter).
  • Har din forening en intern revisor?  Vi opstiller det komplette årsregnskab til revision hos revisor.Vi gennemfører løbende opfølgning og kontrol af bogholderi med udarbejdelse og fremsendelse af kvartalsrapporter til bestyrelsen. Vi vejleder andelsboligforeninger i, hvordan årsregnskabet anvendes til fastsættelse af andelsværdien.

 EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Administrator Teamet er ansvarsforsikret gennem Ejendomsforeningen Danmark. Dette giver vore klienter den bedste sikkerhed. Vi har den fornødne erfaring og faglige kompetence til at kunne håndtere daglig målrettet administration af en boligforening, således, at der skabes det bedst mulige overblik og beslutningsgrundlag for bestyrelsen.

 

Medlem af Ejendomsforeningen Danmark ikon

Top