baggrund

Ring til teamet på:
7023 3430

Samarbejdspartnere


Valg af bestyrelse er en nøglefaktor i boligforeningen, idet en god bestyrelse har stor betydning for foreningens økonomi og daglige velvære.

En god bestyrelse består af personer, der bor i ejendommen, har lyst til at gøre en indsats, og har tillid og opbakning fra de øvrige beboere.

Det er bestyrelsens opgave, på en tilstrækkelig og forsvarlig måde, at forestå boligforeningens daglige drift i enhver henseende, under iagttagelse af lovgivningen, foreningens formål og vedtægter, samt de på generalforsamlingen trufne beslutninger og den givne bemyndigelse.

Bestyrelsesmedlemmerne ved ikke nødvendigvis noget om økonomi og jura, og derfor vil boligforeningen ofte have brug for en god administrator.

Det er helt afgørende for boligforeningens økonomi og velvære, at der er et tæt og godt samarbejde mellem bestyrelse og administrator.

Når der vælges administrator bør foreningen nøje overveje, hvilke behov og ønsker foreningen har. Administrator kan opfattes som bestyrelsens medhjælp og rådgiver vedrørende opgaver af typisk administrativ, regnskabsmæssig og juridisk karakter.

Et helt grundlæggende krav alle boligforeninger bør stille til samarbejdet med administrator er foreningens sikkerhed i samarbejdet.

Ejendomsadministration er ikke en branche, der kræver autorisation, d.v.s. at enhver kan nedsætte sig som ejendomsadministrator. Vi har desværre gennem de sidste år set tilfælde, hvor ejendomsadministratorer har foretaget dispositioner (eller mangel på samme), som har kostet boligforeninger mange penge.

Derfor har en række af landets ejendomsadministratorer via Ejendomsforeningen Danmark taget initiativ til at sikre boligforeningens daglige drift, ejendom og formue.

Alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark er underlagt regler for god administratorskik. Dette indebærer, at administrator til enhver tid skal varetage ejendomsadministration af boligforeningens ejendom omhyggeligt og samvittighedsfuldt, med henblik på at sikre boligforeningen den bedst mulige drift på ejendommen.

Alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark er omfattet af foreningens obligatoriske ansvars- og kautionsforsikring. Den dækker boligforeningens tab, hvis administrator begår en fejl, og den sikrer de midler, boligforeningen har indestående hos administrator.

Endelig er alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark underlagt etiske regler og regler om god administratorskik.

Derfor giver det sikkerhed, at vælge et medlem af Ejendomsforeningen Danmark, når der skal indgås samarbejde med administrator.

Vores speciale er ejendomsadministration for andelsboligforeninger og ejerforeninger. Vi tager udgangspunkt i den enkelte klients individuelle behov og ønsker. Derfor tilbyder vi altid at udarbejde en grundanalyse, der gennemgår alle relevante områder for ejendommen, inden vi starter et samarbejde.

Grundanalysens funktion er at påpege optimeringsmulighederne for klienten og derved også fordelen ved at benytte vor assistance. Vi prioriterer personligt engagement højt.

Grundanalysen er udgangspunkt for en administrations-aftale, som gør rede for Administrator-Teamets opgaver. Aftalen er individuel og bygger på bestyrelsens behov og ønsker til ejendomsadministration.EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Administrator Teamet er ansvarsforsikret gennem Ejendomsforeningen Danmark. Dette giver vore klienter den bedste sikkerhed. Vi har den fornødne erfaring og faglige kompetence til at kunne håndtere daglig målrettet administration af en boligforening, således, at der skabes det bedst mulige overblik og beslutningsgrundlag for bestyrelsen.

 

Medlem af Ejendomsforeningen Danmark ikon

Top